Certifikáty

STAMOS spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro provádění a dodávání občanských, průmyslových a zemědělských staveb, včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, jejich oprav, údržby a odstraňování těchto staveb.