Adaptace objektu kina na restauraci, Buchlovice

Čestné uznání v soutěži "O zlatou cihlu obnovy venkova roku 2004 Zlínského kraje"


cena: 5.034.000,- Kč

termín: 04/2004 - 10/2004

objednatel: Obec Buchlovice