Průmyslové stavby a inženýrské sítě - ostatní


r. 2015:

 • Sběrný dvůr Šitbořice ............. 7.909.000,- Kč

r. 2014:

 • Aircraft Industries a.s., Kunovice - stavební úpravy pracoviště Svazky A43 ........ 4.300.000,- Kč

r. 2013:

 • Rekonstrukce výrobní haly společnosti PRESIZA s.r.o., Kunovice ............ 8.169.000,- Kč
 • Aircraft Industries, a.s. Kunovice - rekonstrukce prostor pro pracoviště Čalouny .............. 2.272.000,- Kč

r. 2011:

 • Místní komunikace, ul. Sportovní, Staré Město .......... 1.642.000,- Kč
 • Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Orelská a Kostelní, Hluk ........... 1.045.000,- Kč

r. 2010:

 • Oprava místní komunikace - ulice Máchova, Staré Město ...... 2.241.000,- Kč

r. 2009:

 • Sběrný dvůr Polešovice ... 4.218.000,- Kč

r. 2005:

 • Cyklistická stezka Staré Město - Za Tratí ......... 2.670.000,- Kč

r. 2004

 • Plocha před obecním úřadem, Zlechov ......... 2.478.000,- Kč

r. 2002:

 • Rekonstrukce a přístavba velkoobchodního skladu textilu, Kunovice ... 6.660.000,- Kč

r. 2001:

 • Stavební práce pro vybudování nových horkovzdušných rozvodů v bezkanálovém provedení na sídlišti Mojmít II, Uherské hradiště .......... 6.000.000,- Kč
 • Rekonstrukce sídliště Jarošov - Louky ......... 3.500.000,- Kč

r. 2000:

 • Vestavba bourárny a expedice masa firmy TRADECO, Uherské Hradiště ... 7.000.000,- Kč

r. 1998:

 • Rekonstrukce kravína Nový Dvůr, Kunovice ......... 6.300.000,- Kč
 • Rekonstrukce čerpací stanice POHONA, Uherské Hradiště-Sady ... 5.200.000,- Kč

r. 1996:

 • Opravna vodoměrů SVK, sklad PHM a stavebního materiálu, Uherské Hradiště ...... 6.000.000,- Kč

r. 1992:

 • Správní budova a servisní provozy výroby vzduchotechnických zařízení, Brno-Chrlice ... 5.400.000,- Kč

r. 1991:

 • Sklad tuhých průmyslových hnojiv ACHP Staré Město ......... 3.200.000,- Kč